Pereiti į pagrindinį turinį
Kraunama..

      Audronės Vakarinienės kelias į veiklą, susijusią su tradicinės muzikos tyrinėjimu, atlikimu, mokymu ir populiarinimu vedė per studijas M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Lietuvos Muzikos  akademijoje smuiko klasėje ir dar kartą Muzikos akademijoje etnomuzikologijos katedroje. Abi įgytos specialybės gražiai sąveikauja tarpusavyje, atverdamos profesionalaus tradicinės muzikos atlikimo visais styginiais instrumentais galimybes.
      Dar studijuojant pradėta vadovauti folkloro ansambliams, kurių suburta, išmokyta, parengta per dešimt. Ansambliai, kuriems vadovauta, atstovavo Lietuvą tarptautiniuose folkloro festivaliuose, Lietuvos kultūros dienose, nacionalinių nepriklausomybės dienų minėjimuose daugelyje pasaulio šalių, laimėtas tradicinės muzikos ir šokio atlikėjų konkursas Anglijoje. 
      Šiuo metu Audronė Vakarinienė vadovauja 3-ims folkloro ansambliams. Visi trys (NALŠIA, PORINGĖ, RADASTA) yra pirmos (aukščiausios) kategorijos, taip pat visi apdovanoti kaip geriausi metų Lietuvos folkloro kolektyvai ir yra „Aukso paukštės“ nominantai, daugkartiniai TV kultūrinių laidų dalyviai. Visi kolektyvai reprezentuoja Lietuvos tradicinę kultūrą, jos unikalius muzikinius ir choreografinius fenomenus (pvz., sutartines, senąsias apeiginio muzikinio folkloro formas ir pan.), demonstruoja stilingą dainuojamojo, instrumentinio ir šokamojo  folkloro atlikimą. 
Nuo 2000 m. pradėjo dirbti Lietuvos nacionalinio kultūros centre choreografinio folkloro vyriausiaja specialiste. Kaip šio centro darbuotoja dalyvauja etninės kultūros institucijų rengiamuose seminaruose, kursuose, skaito paskaitas apie choreografinį folklorą, regionines muzikinio folkloro ypatybes, darbą su vaikų folkloro ansambliais pedagogams ir pan., veda praktinius choreografinio folkloro užsiėmimus, rengia metodinę medžiagą, repertuaro rinkinius, reprezentacinius tradicinę kultūrą pristatančius video filmus.  A. Vakarinienė, kaip šio centro vyriausioji specialistė, yra dainų šventės, tarptautinių folkloro festivalių ir kt. renginių kūrybinių - organizacinių grupių, atrankos komisijų narė, folkloro programų parengėja.