Apie festivalį-konkursą

TARPTAUTINIS FOLKLORO KONKURSAS-FESTIVALIS „SAULĖS ŽIEDAS”

Renginio išskirtinumas, savitumas tarptautiniu lygmeniu:

Šis konkursas – vienintelis Šiaulių regione – yra įtrauktas į oficialų Tarptautinės liaudies meno organizacijos IOV (prie UNESCO) ir Tarptautinės šokių festivalių federacijos FIDAF renginių sąrašą.

Folkloro konkursų pasaulyje organizuojama labai mažai. Šis konkursas yra vienas iš nedaugelio tokio pobūdžio renginių Rytų Europoje.

IX tarptautiniame folkloro konkurse-festivalyje „Saulės žiedas“ bus varžomasi 6 kategorijose: nuo tradicinio folkloro šokėjų, instrumentinės muzikos, dainavimo grupių, solo vokalistų, instrumentalistų iki stilizuoto folkloro grupių. Lietuvos atlikėjai galės dalyvauti ne vien konkursinėje, bet tik festivalio programoje.

Remiamasi tiek autentiškąja, tiek autorine folkloro atlikimo ir kūrimo samprata.
Konkursą vertinanti autoritetinga komisija, sudaryta iš Lietuvoje ir užsienyje žinomų specialistų, padės spręsti folkloro raidos, vertės, raiškos klausimus.
Planuojamas konkurso prizinis fondas per 5000 eurų, o Didysis prizas („Grand Prix“) – 1500 eurų. Finansinė motyvacija, materialinis paskatinimas įgalins folkloro atlikėjų vertės ir savivertės kaitą kultūrinio ir socialinio gyvenimo kontekste.

Tarptautinis konkursas-festivalis suteikia galimybę pristatyti, įrodyti savo unikalumą tiek grupėms, tiek solistams (I kategorija: Tradicinio folkloro šokėjų grupės, II: Stilizuoto folkloro šokėjų grupės, III: Instrumentinės muzikos grupės, IV: Tradicinio dainavimo grupės, V: Solo vokalistai, VI: Solo instrumentalistai).

Projekto išskirtinumas, savitumas Lietuvos mastu:

Meno stilių aspektas. Dar vyraujant gana griežtai estetinės vertės poliarizacijai Lietuvoje tarp autentiškojo ir kitų folkloro stilių, šis konkursas-festivalis padeda atskleisti jų savitumą siejant, o ne eliminuojant „kitą“. Šiame renginyje prioritetai skiriami autentiškajam atlikimo būdui.

Folkloro konkursų pasaulyje organizuojama labai mažai. Šis konkursas yra vienas iš nedaugelio tokio pobūdžio renginių Rytų Europoje.

Valstybinės, šventinės datos. Konkurso-festivalio uždarymo metu bus išskirtinai pažymėta Mindaugo karūnavimo diena.

„Saulės Žiedas“ – tai vienas didžiausių, ryškiausių ir ženkliausių etninės kultūros renginių Šiaurės Lietuvoje ir visoje šalyje.

Tikslai:

  • Plėtoti, ugdyti ir skatinti įvairialypę Šiaulių regiono sociokultūrinę bei ekonominę plėtrą.
  • Skatinti savanorystės idėją.
  • Ugdyti šiauliečių savivertės jausmą.
  • Plėtoti teigiamą Šiaulių regiono įvaizdį Lietuvoje bei užsienio šalyse.
  • Skatinti mūsų visuomenės ir festivalio svečių susidomėjimą Lietuvos tradicine kultūra.
  • Plėtoti ir skatinti kultūrinį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pažinimą, sklaidą, Šiaurės Lietuvos turizmą, verslumą.
  • Ugdyti kokybiškesnį, profesionalesnį, diskursyvų požiūrį vertinant etninę kultūrą, jos sklaidą.
  • Sudaryti sąlygas jauniems atlikėjams susipažinti ir perimti folkloro tradicijas, skatinti jaunimo domėjimąsi folkloru.
  • Mažinti kultūros sklaidos skirtumus tarp centro ir regionų.