„Vieversėlis“ (Lithuania)

International Folk Contest-Festival “SAULĖS ŽIEDAS”

Ansamblis veiklą pradėjo 1998 metais. Koncertinių programų turinį sudaro žemaičių ir aukštaičių liaudies dainos, žaidimai, šokiai bei instrumentinė muzika. Groja liaudies meistrų ir pačių pasigamintais muzikos instrumentais: daudytėmis, lumzdeliais, dūdmaišiu, kanklėmis, ožragiu, būgnu, smuiku, basedle. „Vieversėlis“ koncertuoja miesto, šalies festivaliuose, seminaruose, konferencijose, kultūriniuose renginiuose, kalendorinėse šventėse, dalyvauja ir patys rengia folklorinių šokių vakarones.

Ansamblio nariai yra aktyvūs savanoriai ir įvairių projektų dalyviai. Projekto „Paveldas-pilietis-tauta“ organizatoriai bei vykdytojai, tarptautinio Roberto Bošo fondo projekto „Iš medžio šaknų“ dalyviai. Šių projektų metu vaikai įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių rinkdami kraštotyrinę medžiagą apie lietuvių namus, žaislus, muzikos instrumentus ir jų gaminimą. Vasaros metu dalyvaujame kūrybinėse etnokultūrinėse stovyklose, etno muzikavimo kursuose.

Vadovas Arūnas Stankus