„Aidija“ (Lietuva)

TARPTAUTINIS FOLKLORO KONKURSAS-FESTIVALIS „SAULĖS ŽIEDAS”

Ansamblis gyvuoja nuo 1986 m. Kolektyvo repertuare Radviliškio krašto bei šiaurės Aukštaitijos regiono dainos, šokiai bei žaidimai. Tačiau kolektyvo nariai –linksmi ir draugiški žmonės-mielai dainuoja ir žemaitiškas, ir dzūkiškas dainas. Aidijiečiai ne tik koncertuoja, dalyvauja folkloro festivaliuose ir įvairiose šventėse, bet ir patys organizuoja šventes, edukacines vakarones. Per 35 kolektyvo gyvavimo metų parengta nemažai programų, atspindinčių kalendorines šventes, dalyvauta daugelyje dainų švenčių, tarptautiniuose festivaliuose „Baltica“, „Europiada“, „Saulės žiedas“, „Atataria lamzdžiai“, „Tek saulužė an maračių“. Kolektyvas rengia edukacines programas vaikams ir jaunimui, šventines vakarones.

Pandemijos ir sudėtingų geopolitinių situacijų kontekste tęsiamos kolektyvo tradicijos – koncertuojama , vedamos vakaronės, dalyvaujama festivaliuose. Užgavėnių šėlsmas išliko ansambliečių mėgiama tradicija : 2012 m. Aidija buvo išrinkta šauniausiu ansambliu Lietuvos liaudies buities muziejaus rengiamoje Užgavėnių šventėje. 2015m. tarptautiniame festivalyje ,,Saulės žiedas“ vyrai prisiėmė atsakomybę ir tradicinio dainavimo konkurse, padainavę Šeduvos krašto dainas, laimėjo I vietą, O moterys sekančiame „Saulės žiedo“ festivalyje 2017 m. laimėjo II vietą. 2016 m. Emilijos Brajinskienė, Violetos Jasiūnienė ir Radviliškio KC dėka Radviliškyje atgaivintos Škaplierinės atlaidų tradicijos, surengtas folkloro festivalis ,,Rytoj iš ryto rugelius kirsim“.

Vadovas Donatas Stakvilevičius