Damilė ir Lukas Bagdonavičiai (Lietuva)

TARPTAUTINIS FOLKLORO KONKURSAS-FESTIVALIS „SAULĖS ŽIEDAS”

Damilė ir Lukas Bagdonavičiai – jauna folkloro mylėtojų, vienas kitą atradusių Vilniaus universiteto folkloro ansamblyje „Ratilio“, šiaulietės ir vilniečio šeima.

Lukas – Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos fizikos mokytojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ieškantis etnokultūros raiškos būdų švietime. Damilė – komunikacijos specialistė, besidarbuojanti su Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadu, folkloro renginių vedėja bei VU folkloro ansamblio „Ratilio“ tradicinių šokių mokytoja.

Bagdonavičiai folklorą laiko neatsiejama savo gyvenimo ir tarpusavio santykio dalimi. Tradicinių dainų, muzikos ir šokio sujungti jie ne tik pristato etninę kultūrą scenoje, bet ir ja gyvena – apsupti autentiško bendravimo su bendraminčiais, šiuolaikiškų tradicijos įprasminimų, švenčių ir kasdienių ritualų.