„Degule“ (Lietuva)

TARPTAUTINIS FOLKLORO KONKURSAS-FESTIVALIS „SAULĖS ŽIEDAS”

Folkloro ansamblis „Degule“ gyvuoja 25 metus. Ansamblio pavadinimas reiškia gegutę, kuri yra ne ta paukštė, kuri mėto kiaušinius į svetimą lizdą, bet ta mergelė, kuri labai mylėjo savo bernelį. Karui atėjus, išleido jį tėvynės ginti. Bernelis negrįžo, o mergelė taip graudžiai verkė, kad dievulis, keliaudamas per svietą, negalėjo matyti mergelės kančių ir pavertė ją gegute. Taip ir ansamblio moterys laukia vyrų ateinančių dainuoti, papuošti dainas vyriškais balsais. Rajone „Degule“ girdima įvairiose kalendorinėse šventėse, ansamblis yra parengęs Advento, Užgavėnių, Velykų, Joninių, tremties dainų programas. Kolektyvo repertuare skamba Raseinių krašto dainos, tautosaka, pokario laikotarpio romansai. „Degule“ daug koncertuoja Raseinių rajone, nuo pat ansamblio susibūrimo yra respublikinių dainų švenčių dalyvis, rengia tarptautinį folkloro festivalį „Aš padainūsiu dainų dainelę“, respublikinius romansų vakarus.

2012 m. vasario 16 d. ansambliui ir jo vadovei Astai Nikžentaitienei buvo įteiktas Raseinių rajono savivaldybės „Žemaičio“ apdovanojimas už Raseinių krašto garsinimą švietimo ir meno srityse.

Folkloro ansamblio „Degule“ draugystės maršrutai nusitiesę nuo Nemenčinės, Kėdainių, Šakių, Kauno, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Pagėgių, Joniškio, Baisogalos, Skuodo, Akmenės, Kekavos ir Koknesės (Latvija), ansamblis yra nuolatinis Lietuvos liaudies buities muziejaus Užgavėnių šventės dalyvis.

„Degule“ dvidešimtmečio proga išleido kompaktinę plokštelę „Aš padainūsiu dainų dainelę“ , kurioje skamba Raseinių krašto dainos, muzikiniai numeriai, tautosaka.

Vadovė Asta Nikžentaitienė