Gendvydas Karpavičius (Solo) (Lietuva)

TARPTAUTINIS FOLKLORO KONKURSAS-FESTIVALIS „SAULĖS ŽIEDAS”

Labas! Aš Gendvydas Karpavičius, man 22 metai, gimęs ir augęs Šiauliuose. Esu Dainų muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Vieversėlis” muzikantas/dainininkas/šokėjas. Ansamblio narys jau 8 metai. Dar esu Šiaulių Gegužių progimnazijos vaikų folkloro ansamblio „Gasužis“ vadovas. Dalyvauju įvairiuose etnokultūriniuose stovyklose, keliauju į seminarus, tai yra, šokiu seminarus – patrepsynės, į paskaitas apie smuikavimo aspektus ir grojimo skirtumus, kuriuos vesdavo Gaila Kirdienė. Vykstu į etnokultūros kursus Kelmėje, jame tobulinu smuikavimo įgūdžius su etnomuzikologė Gaila Kirdiene. Vykdau liaudies instrumentų, skudučių, birbynių gaminimo edukacijas. Dalyvavau „Tramtatulio“ varžytuvėse. Grojau „Griežkit skripkos“ konkurse Lazdijuose. Teko filmuotis LRT studijoje laidoje „Duokim garo“, Vilniuje. Mano repertuarą sudaro kūriniai iš įvairių knygų – „100 smuiko kūrinių“ (sudarytoja Gaila Kirdienė), „Nedelios rytelį“ (pateikėjas Stanislovas Berenis), išgirstų melodijų iš Kelmės etnokultūros kursų, Šilalės etnokultūros stovyklos, muzikos įrašų iš įvairių internetinių šaltinių, bei iš improvizacijos bangų.