„Giružė“ (Lietuva)

TARPTAUTINIS FOLKLORO KONKURSAS-FESTIVALIS „SAULĖS ŽIEDAS”

Kapela buvo suburta 2010 metais. Vėliau veikla sustojo ir buvo vėl atnaujinta 2017 metais. Kapeloje groja smuikas, kontrabosas, dvi armonikos, būgnas ir ritminis instrumentas-tarškutis. Repertuarą sudaro lietuvių liaudies melodijos. Įvairūs lietuvių liaudies šokiai, valsai, polkos, fokstrotai, lietuvių liaudies dainos yra užrašyti Raseinių krašte arba yra pagroti pačių kapelos muzikantų. Kolektyvas koncertuoja respublikiniuose, rajoniniuose ir vietiniuose renginiuose.

Organizuojame respublikines kapelų šventes, šventines vakarones. Kolektyvo tikslas- išsaugoti lietuviškas melodijas, kad jos nebūtų pamirštos. Teikti žmonėms džiaugsmą ir bendravimą.

Vadovė Zita Žemaitienė