„Lankupa“ (Lietuva)

TARPTAUTINIS FOLKLORO KONKURSAS-FESTIVALIS „SAULĖS ŽIEDAS”

Folkloro ansamblis „Lankupa“ susibūrė 2005 m. Pirmuosius trejus gyvavimo metus jis repetavo Vilkaviškio parapijos namuose, vėliau tapo kultūros centro kolektyvu. Šiuo metu ansamblį lanko 25 įvairaus amžiaus žmonės.

Naudodamiesi rašytiniuose šaltiniuose esančia autentiška tautosakine medžiaga, rengiamos įvairios edukacinės programos – „Šokių vakarai Suvalkijoje“, „Vilkaviškio krašto sakmės ir padavimai“, „Audimo raštuos – Suvalkijos kraštas“ ir kt. Ansamblis dainuoja tik suvalkietiškas dainas, šoka Suvalkijoje ir kituose Lietuvos regionuose šoktus šokius, žaidimus. Ypač daug dėmesio skiriam tautiniams rūbams – atskiros kostiumų detalės pagamintos pagal Lietuvos muziejuose esančius Vilkaviškio krašto drabužių pavyzdžius.

Kolektyvas nuo 2007 m. dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Baltica“ (2008, 2011, 2017) ir „Atataria lamzdžiai“ (2012, 2013, 2018), linksmino žiūrovus Užgavėnių šventėje Rumšiškėse (2012, 2013), dalyvavo Jotvingių Jorės šventėje Ožkiniuose (Punsko vaivadija, Lenkija, 2012), koncertavo Seimo rūmuose (2014), „Baltijos kelio“ 25-mečio renginyje Ukmergėje (2014), Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“ (2015, 2022), folkloro festivaliuose „Saulelė raudona“ Plungėje (2010), „Pūsk, vėjužiׅ“ Juodkrantėje (2015), „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje (2016), Rasos šventėse ant Rambyno piliakalnio (2017), Kernavėje (2018), Šalčininkuose (2022), tarptautiniame folkloro festivalyje-konkurse „Susitėkėm Plungie“ (2022 m., laimėjome Didįjį – pagrindinį – prizą) ir kt. Ansambliui suteikta I-a kategorija.

Populiarindami etninę kultūrą, „Lankupa“ nuolat dalyvauja rajono bendruomenių šventėse. Populiarindami liaudiškus šokius, ansamblis nuo 2011 metų kiekvieną rudenį rengia šokių vakarones „Kaip moku – taip šoku!“, į kurias kviečia visus, norinčius išmokti paprastų ir nesudėtingų, bet labai smagių liaudiškų šokių.

Vadovė Daiva Ambrasaitė
Instrumentinės grupės vadovai
Linas Penkaitis, Tomas Makluševičius