„Verdenė“ (Lietuva)

TARPTAUTINIS FOLKLORO KONKURSAS-FESTIVALIS „SAULĖS ŽIEDAS”

Ansamblis „Verdenė“ susikūrė 1991m. Šiuo metu kolektyvo veikloje dalyvauja 20 narių. Ansamblis „Verdenė“ autentišku liaudies dainų atlikimu džiugina rajono, respublikos žiūrovus, aktyviai dalyvauja įvairiose folkloro šventėse, koncertiniuose pasirodymuose rajono renginiuose ir išvykose.

2021m. respublikiniame istorinės dainos konkurse pelnė geriausio folklorinio kolektyvo nominaciją ir paskatinamąjį prizą.

Ansamblis turi koncertinės patirties ir svetur – 1996 metais dalyvavo Europiadoje, Italijoje, Turino mieste, bei Europiadoje Ispanijoje Zamoros mieste.
2022 metais „Verdenė“ dalyvavo Šiaulių apskrities dainų šventėje Kuršėnuose, respublikinėje folkloro ir kapelų šventėje Žagarėje, folkloro šventėje ant Luponių piliakalnio.

Kolektyvą vienija ne tik meilė dainai ir šokiui, bet ir bendros tradicijos, jubiliejai, vakaronės.

Vadovė Ramunė Petraitienė