„Žiedupė“ (Lietuva)

TARPTAUTINIS FOLKLORO KONKURSAS-FESTIVALIS „SAULĖS ŽIEDAS”

Folkloro ansamblis „Žiedupė“ skaičiuoja savo veiklos pradžią skaičiuoja nuo 2007 m. Kolektyvas yra nuolatinis Lietuvos dainų švenčių, tarptautinių folkloro festivalių „Baltų raštai“, „Atataria lamzdžiai“, konkurso-festivalio (konkursinės programos) „Saulės žiedas“, neofolkloro festivalio „Mėnuo juodaragis“, konkurso „Grįžulai“, Aukštaitijos regiono sutartinių festivalio „Sutarjėla“ dalyvis.

Ansamblio repertuare – Krakių apylinkių, Kėdainių krašto ir kitų Aukštaitijos regiono kraštų dainos, rateliai ir šokiai, pasakojamoji ir smulkioji tautosaka. Ansamblis yra parengęs edukacines programas apie folklorą, tradicinių šokių, Advento, Joninių, romansų, karinių-istorinių dainų programas, noriai dalyvauja rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose, festivaliuose bei konkursuose, veda liaudiškas vakarones, organizuoja folkloro šventes.

„Žiedupė“ 2014 m. tapo Kėdainių rajono Kultūros ir meno dienų laureatu folkloro ansamblių kategorijoje . Ansamblio vadovė Jūratė Gudliauskienė – 2015 m. Kėdainių rajono savivaldybės apdovanojimų konkurso „Kultūros versmė“ nominacijos „Metų tradicijų puoselėtojas“ laureatė, 2022 m. Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė. 2009, 2014 ir 2018 m. ansambliui suteikta II mėgėjų meno kolektyvų kategorija pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus.

Vadovė Jūratė Gudliauskienė